Utställningen ”Hjässan är kal”

Den 22 februari är det vernissage för utställningen ”Hjässan är Kal” på Skövde Kulturhus. Utställningen är en del i ett konstprojekt som vill sätta ljuset på vad övergångsåldern gör med män. Bakom utställningen står journalisten Annica Carlsson Bergdahl och fotografen Elisabeth Ohlson Wallin.

Efter att ha gjort det uppmärksammade konstprojektet ”Äggen är slut”, började journalisten Annica Carlsson Bergdahl intressera sig för manlig övergångsålder.
–Jag fick idén till ”Äggen är slut” när jag själv var i klimakteriet och under arbetets gång vaknade nyfikenhet kring hur den här tidsperioden är för männen, berättar hon.

Annica Carlsson Bergdahl har gjort 20 djupintervjuer med män i åldersspannet 50 till 70 år. Sedan har hon bearbetat texter som resulterat i ett dokumentärkörverk, en bok och en vandringsutställning. 2017 hade ”Äggen är slut” premiär och fick ett mycket varmt mottagande. Den 22 februari 2019 är det dags för urpremiär för vandringsutställningen ”Hjässan är Kal” i Skövde Kulturhus. Utställningen består av ohöljda och innerliga porträtt av fotografen Elisabeth Ohlson Wallin tillsammans med citat från intervjuerna och sångtexter från körverket.

Hjässan är Kal, 22 februari–27 mars, Kulturhuset Skövde

 

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin