Streetdance i cyberspace

Tekniken avancerar, blir snabbare och förbättras. Strömmen av information tilltar kontinuerligt och vi skapar ständigt nya nätverk med oändliga möjligheter. I vår samtid kan vi nås var som helst, när som helst, både till vår för- och nackdel. Vad driver oss att oavbrutet kolla våra smartphones och vilken betydelse har vår virtuella profil i verkligheten?

#fomo (fear of missing out) är en dansteaterföreställning som bottnar i dansstilar så som breaking, locking och hiphop. Här djupdyker fem streetdansare, i danskompaniet Hungry Sharks, in i cyberspace och upplever både positiva och negativa aspekter. Hur ska vi egentligen förhålla oss till nätet?

#fomo, 18/9 Kungsbacka, 20/9 Falkenberg, 26/9 Jönköping

Foto: Dusana Baltic